جک پارکینگ چه زمانی به سرویس نیاز دارد؟

تعمیر جک پارکینگی در هر نوع و مدل که باشند بعد از مدتی استفاده نیاز به سرویس دوره ای دارند

و قاعدتا بعد از مدتی استفاده دارای دچار مشکلاتی نیز می شوند.

در حقیقت هر جک پارکینگی نسبت به شرایط خاص خود هزینه های نگهداری مختص خود را دارا است.

هرچند میزان طول عمر و زمان سرویسهای دوره ای در  انواع جک پارکینگ مدل های متفاوت می باشند.

در برخی از تعمیر جک پارکینگی و نصب جک پارکینگی بازویی الکتومکانیکی دارای مهره ماردان فلزی می باشند

که اصطلاحا باین نوع تعمیر جک پارکینگی شفت زیر گفته می شود.

یعنی بازوی جک بصورت مستقیم در انتهای لوله به پلیت سر جک وصل نمی شود.

لذا توسط یک قطعه بنام کالسکه ای که متحرک نیز می باشد جک را به پلیت وصل می کند.

جک پارکینگ چه زمانی به سرویس نیاز دارد؟

متاسفانه بعد از نصب جک پارکینگی و یا تعمیر جک پارکینگی این جک پارکینگی علیرغم سهولت در امر باز

و بست درب های نسبتا سنگین دو لنگه و یا تک لنگه بهیچ عنوان ضامن امنیت ساختمان نمی باشند.

لذا از آنجا که دزدان و افراد فرصت طلب، باین موضوع کاملا واقف اند؛

براحتی و با وارد آوردن کمترین نیرو، براحتی درب را باندازه ای که برای

وارد شدن بداخل ساختمان کافی باشد باز کرده و وارد ساختمان میشوند.

حال آنکه هم به جک ها آسیب جدی وارد میشود و هم امنیت ساختمان به خطر میافتد.

این مشکل براحتی و با هزینه ای ناچیز، با نصب یک قفل الکتریکی

بروی درب پارکینگ قابل حل می باشد و در نصب جک پارکینگی و تعمیر جک پارکینگی به کار می رود..

در نتیجه  باتغییر فصل و تغییر شزایط جوی نیاز به سرویس دوره ای توسط تکنسین های خبره میباشد.

دیدگاه ها

نظر شما چیه؟