تعمیر دزدگیر وزنی “۰۹۱۲۲۸۰۲۲۷۱ ۰۲۱۶۶۳۶۳۱۶۹”


تعمیر دزدگیر وزنی: تعمیر دزدگیر وزنی یکی از انواع چشمی است که سنسور آن قابلیت تشخیص وزن و حجم موجود زنده را دارد. که در کشورهای مختلف بیشتر برای عدم تحریک و اعلام سیستم اعلام سرقت، به وسیله حیوانات اهلی در هنگام فعال بودن سیستم است. ولی نوع فضای باز آن را می توان برای […]

تعمیر دزدگیر سیم کارتی “۰۹۱۲۲۸۰۲۲۷۱ ۰۲۱۶۶۳۶۳۱۶۹”


تعمیر دزدگیر سیم کارتی  “۰۹۱۲۲۸۰۲۲۷۱    ۰۲۱۶۶۳۶۳۱۶۹” تعمیر دزدگیر سیم کارتی موجود در بازار هرچند از لحاظ ظاهر در انواع و اشکال مختلفی ارائه شده‌اند، ولی بطور کلی همگی آنهایک هدف مشترک دارند. آن اعلام هشدار های صوتی , نوری و تماسی پس از ورود فرد غیر مجاز است. اکثر دزدگیرها دارای خط تحریک باز و خط […]

تعمیر دزدگیر تلفن کننده “۰۹۱۲۲۸۰۲۲۷۱ ۰۲۱۶۶۳۶۳۱۶۹ “


تعمیردزد گیر تلفن کننده “۰۹۱۲۲۸۰۲۲۷۱    ۰۲۱۶۶۳۶۳۱۶۹” زمانی که شما تصمیم به نصب تعمیر دزدگیر تلفن کننده میگیرید قصد شما از نصب سیستم مرکزی است تعمیردزد گیر تلفن کننده از فعالیت های ایرانمهراست. که از محل موردنظر در زمان سرقت محافظت به عمل آورید و انتظاری که از دستگاه دزدگیر مرکزی اماکن خود دارید این […]

تعمیر دزدگیر حرکتی “۰۹۱۲۲۸۰۲۲۷۱ ۰۲۱۶۶۶۳۶۳۱۶۹”


تعمیر دزدگیر حرکتی   “۰۹۱۲۲۸۰۲۲۷۱    ۰۲۱۶۶۳۶۳۱۶۹” از قابلیت های مبتنی بر پردازش تصویر است مکانیزم تعمیر دزدگیر حرکتی به این صورت است که پردازنده دوربین در هر لحظه یک فریم را با فریم های قبلی و بعدی آن مقایسه می کند. از روش تشخیص تغییرات در تصاویر متوالی ، حرکت را شناسایی کرده و اعلام […]