تعمیر آیفون تصویری کدینگ “09122802271 02166363169”


آیفون کدینگ نسبت به نامبرینگ مقرون بصرفه تر است محدودیت نصب برای تعداد زیاد واحدهارا ندارد قابلیت بازنمودن درب ساختمان با یک کد اختصاصی یا یک کارت امکانپذیر است. شرکت ایرانمهر ارایه خدمات و تعمیرات انواع آیفون تصویری آنالوگ در کوتاهترین زمان ممکن را برای شما مقدور میسازد. جهت مشاوره و ثبت درخواست با ما در ارتباط باشید 09122802271-02166199043

تعمیرات آیفون تصویری آنالوگ “09122802271 02166363169”


نوع آنالوگ آیفون تصویری که در اغلب آپارتمانهای کوچک بکارگرفته میشود شامل یک پنل است که به ازای هرواحد آپارتمان دکمه ای مجزا برای آن تعبیه شده است.افراد مراجعه کننده به هر واحد باید دکمه مربوط به آن واحد را فشار داده تا ارتباط برقرار شود و تصویر و صدای فرد ازطریق میکروفون و دوربین به تمایشگر داخل واحد ارسال گردد. شرکت ایرانمهر ارایه خدمات و تعمیرات انواع آیفون تصویری آنالوگ در کوتاهترین زمان ممکن را برای شما مقدور میسازد. جهت مشاوره و ثبت درخواست با ما در ارتباط باشید 09122802271-02166199043