تعمیر اعلان حریق


سیستم اعلان حریق به مجموعه‌ای از تجهیزات نظیر دتکتور، دود، حرارت و … گفته می‌شود. این سیستم امروزه نقش ویژه‌ای داشته و در صورتی‌ که به‌ درستی نصب و اجرا شود می‌تواند از بسیاری خطرات جانی و مالی جلوگیری کند. پر واضح است که نگهداری و تعمیر دوره ای این سیستم ها با توجه به اهمیت آنها امری ضروری است.