تعمیر راهبند

تعمیر راهبند نیازمند بررسی تکنسین های ماهر است. راهبند ها سیستمی دارند به نام سیستم برخورد. این سیستم بدین گونه عمل میکند که وقتی شی و جسمی زیر راهبند باشد با سنسور هایی که در راهبند قرار داده شده است. راهبند مانع را تشخیص داده و میله بالا میرود. بدین ترتیب خودرو مورد نظر از آن عبور کند.

تعمیر راهبند اتوماتیک پارکینگ امروزه تمامی پارکینگ هایه عمومی اداری تجاری و مسکونی به درب اتوماتیک مجهز شده مکانیزم مختلف بستگی به جایه نصب شرایط اب و هوا و تعداد تردد نوع راهبند را میتوانید انتخاب کرده و پارکینگ خود را به راهبند مجهز کنید.