جستجو

تعمیر جک BFT

تعمیر جک BFT یکی از فعالیت های اساسی ایرانمهر به شمار می‌رود. این دستگاه مجهز به سیستم تشخیص مانع است. روش کنترل آن به این صورت است که به وسیله چشمی جک پارکینگ کنترل میشود. بدین ترتیب از خسارات احتمالی برخورد درب با اجسام و خودرو جلوگیری می کند.

جک درب پارکینگ می تواند درب های سنگین و نیمه سنگین را به راحتی حرکت بدهد. در هنگام تعمیر جک BFT با مشاوره رایگان ایرانمهر از وزن در و نوع جک پارکینگی  مصرفی خود اطلاعات کافی پیدا کنید.

این جک پارکینگ با مدار فرمان جک پارکینگی عرضه می شود. بدنه جک پارکینگ باید کاملا پوشیده و ضد آب و رطوبت و گرد غبار باشد تا از تعمیر جک پارکینگ و خطرات احتمالی از جمله ضربه به جک پارکینگی و یا ورود آب و رطوبت به جک پارکینگی جلوگیری کند. وجود چشمی جک پارکینگ اتوماتیک به این علت است که سیستم توقف در برابر مانع داشته باشد. اگر در زمان باز شدن یا بسته شدن درب ها مانعی در مسیر باشد به صورت اتوماتیک عملیات ترمز گیری انجام می‌شود.