تعمیر جک بی اف تی

برای تعمیر جک بی اف تی با کارشناسان ما در مجموعه ایرانمهر در ارتباط باشید. ما تعمیر جک بی اف تی را به بهترین شکل ممکن انجام خواهیم داد.

ساختار و عملکرد این جک پارکینگ به این شکل است که روغن در یک استوانه کوچک تحت فشار یک نیرو قرار می گیرد و چون روغن غیر قابل تراکم می باشد، به استوانه بزرگ منتقل می شود و به پیستون استوانه بزرگ نیرو وارد می کند و باعث بلند کردن بار می شود. جک پارکینگ روغنی، بنا بر نوع کاربری دارای تنوع زیادی از نظر قطر،طول،وزن می باشند. ایرانمهر در کنار شماست.