تعمیر انواع راهبند

در دنیای امروز تقریبا در تمام پارکینگ ها و مکان های رفت و آمد وسایل نقلیه از راهبندها استفاده میشود. تعمیر انواع راهبند در مجموعه ایرانمهر انجام می‌گیرد.

طراحی اکثر راهبند ها به صورتی است که با دستگاه های کارتخوان، پلاک خوان ها و مابقی سیستم های کنترل تردد هماهنگ بوده و امکان نصب نیز بر روی آنها وجود داشته باشد. برای تعمیر انواع راهبند روش های مختلفی وجود دارد. افزایش چشمگیر خودرو ها و به دنبال آن ساخت پارکینگ ها موجب احساس ضرورت بیشتر به استفاده از انواع راهبندها شده است. بکارگیری راه بند موجب کاهش تصادفات، افزایش امنیت محیطی و … میشود.

راهبند ها در دسته بندی کلی به دو دسته تقسیم میشوند:

که برای مکان هایی با عبور و مرور کمتر انتخاب و نصب میشوند.

که برای مکان هایی با عبور و مرور و تردد بیشتر انتخاب و نصب میشوند.