برد کرکره برقی

برد کرکره برقی  قطعه ای است که بین موتور ساید کرکره برقی و برقی اصلی شهر قرار می گیرد. و کار آن بدینگونه است که فرمان ( فرکانس ) ریموت را دریافت کرده و فرمان بالا یا پایین رفتن را به موتور کرکره برقی می دهد. در واقع کاربرد  برد  کرکره برقی بسیار مهم می باشد بطوری که نبود

در مکان هایی مانند پارکینگ که احتمال قرارگیری خودرو در زیر کرکره زیاد می باشد از این رسیور استفاده می شود. این رسیور قابلیت نصب چشمی های مادون قرمز را دارد که این چشمی ها بین کرکره در ارتفاع حدوداً ۶۰ سانتیمتر از زمین نصب می شود. و زمانی که خودرو یا شخصی زیر کرکره قرار بگیرد ارتباط چشمی ها قطع خواهد شد.