جستجو

برد راهبند

در دنیای امروز تقریبا در تمام پارکینگ ها و مکان های رفت و آمد وسایل نقلیه از راهبندها استفاده میشود. طراحی برد راهبند به صورتی است که با دستگاه های کارتخوان، پلاک خوان ها و مابقی سیستم های کنترل تردد هماهنگ بوده و امکان نصب نیز بر روی آنها وجود داشته باشد. افزایش چشمگیر خودرو ها و به دنبال آن ساخت پارکینگ ها موجب احساس ضرورت بیشتر به استفاده از انواع راهبندها شده است. بکارگیری برد راهبند موجب کاهش تصادفات، افزایش امنیت محیطی و … میشود.

در ساخت راهبندهای مکانیکی از چرخدنده استفاده شده است که مقاومت کمتری داشته و آسیب پذیری بالایی دارند. در ساخت راهبندهای اتوماتیک اما‌، از شیرهوا و پمپ روغن استفاده شده که آسیب پذیری آنها را به حداقل میرساند.