آیفون تصویری

یکی از لوازم ضروری خانه که در صورت خرابی زحمت زیادی برای صاحب خانه ایجاد می کند، آیفون تصویری است. گاهی به دلیل یک سری مشکلات کوچک قادر نیست کار خودش را به درستی انجام دهد. سعی داریم تمام ایراداتی که یک آیفون تصویری ممکن است با آن مواجه شود را بازگو کنیم.بدین ترتیب هر شخص می‌تواند به تعمیر و عیب یابی سریع آن بپردازد.

اولین چیزی که باید در مورد این دستگاه بدانید کاربرد هر یک از سیم های خروجی از مانیتورهاست. پس در تصویر زیر کاربرد هر یک از این سیم ها را مشخص کرده ایم.

راه کشف علت خرابی دربازکن تصویری با دو قطعه اصلی روبرو هستیم که می توانیم با توجه به نشانه هایی که این دو از خود بروز میدهند، تشخیص دهیم علت مشکل از کجا نشات گرفته است. ایت دو قطعه عبارت هستند از مانیتور و پنل دربازکن یا همان زنگ دم درب.