جستجو

آرام بند سیزا

آرام بند سیزا در حین بسته شدن و بستن درها در یک عملیات کنترل شده عملکردهای مختلفی را انجام می دهد. آنها درجه حرارت را حفظ می کنند، انگشتان را از آسیب نجات می دهند و از آسیب به اموال جلوگیری می کنند. در نهایت، هدف آرامبندها امنیت و ایمنی در خانه یا فضای تجاری است.

اطمینان از بسته بودن درهای ضدحریق

آرام بند سیزا به شما این امکان را می دهند که با خیال راحت از مکان مورد نظر خارج شده و دود و آتش را دور نگه دارید. اگر آرام بند نباشد یا به طور کامل بسته نشود، سیستم حفاظت در برابر آتش به خطر می افتد. البته سیستم اعلان حریق در این خصوص میتواند‌، نقش پیشگیری را ایفا کند.