جستجو

آرام بند برقی

آرام بند برقی درب نصب شده روی سطح، متداول ترین نوع هستند. زیرا نسبتاً مقرون به صرفه هستند و نصب آنها آسان است. آنها روی چارچوب در پشت درب، در کنار لولا نصب می شوند. با بسته شدن درب، بازوی دستگاه نزدیک به حالت بسته جمع می شود. علاوه بر بازوی استاندارد و دو اهرمی، بسته به کاربرد و ارائه عملکرد بیشتر، انواع مختلفی از بازوها برای بسته شدن درها روی سطح وجود دارد.

آرام بند برقی مخفی در درب، در داخل درب پنهان می شوند و اغلب زمانی استفاده می شوند که زیبایی درب یک عامل مهم است. در فرورفتگی های درب و قاب جا می شود و اجازه می دهد هنگام بسته شدن درب، به طور کامل پنهان شود و معمولاً برای درهای دو سویه استفاده می شود، یعنی درهایی که از هر دو طرف باز می شوند. آرام بندهای مخفی در درب، معمولاً در محل های پر رفت و آمد مانند درب ساختمان اداری شلوغ نصب میشوند.