جستجو

آرامبند HNH

یکی از بهترین محصولات ساخت شرکت NHN ژاپن، آرامبند HNH مدل V83 است. آرامبند هیدرولیکی NHN 83V یک محصول مولتی است. آرامبند HNH  سه سرعته دارای شوک انتهایی می‌باشد که  مفهوم ایجاد امنیت بالاتر است. این آرامبند برای درهای با وزن ۲۰ تا ۸۰ کیلوگرم طراحی شده .

البته آرام بند NHN-83V بر روی درب ورودی تا ۱۰۰ کیلوگرم نیز نصب و عملکرد مناسبی از خود نشان داده است. این مدل از آرام بند مناسب در ب فلزی به ارتفاع۲/۴۰متر و عرض ۱/۱۰می باشد . مناسب درب های حفاظت از دود و آتش که دائم باز هستند . مکانیزم هیدرولیکی و سه سرعته بودن این آرام بند باعث شد است.