جستجو

آرامبند

درب داخلی است یا خارجی؟ باز شدن در داخلی یا خارجی است؟ برخی از آرامبند ها فقط می توانند روی درهای داخل بازشو نصب شوند یا نیاز به خرید یک براکت زاویه دار جداگانه برای قرار دادن آن در درهای بازشو خارجی دارند. برخی از آرامبند ها از موادی ساخته شده اند که به راحتی زنگ می زنند یا برای درهای خارجی به اندازه کافی ایمن نیستند. بنابراین قبل از خرید مطمئن شوید،  آرام بندی که انتخاب می کنید مناسب با در مورد نظرتان انتخاب شده است.

هنگام انتخاب یک آرام بند مدل های متنوع و متعددی وجود دارد و انتخاب مناسب برای نیازهای شما می تواند گیج کننده باشد.