سرویس و نگهداری فصلی

همیشه سرویس و نگهداری فصلی وسایل برقی امری مهم و ضروری بوده است.

سرویس و نگهداری همیشه باعث کارکرد بهتر لوازم برقی است.

سرویس و نگهداری بیشتر اوقات مانع از بروز مشکلات وهزینه های سنگین میشود.

با توجه به گرم شدن وسرد شدن هوا وهمچنین بعد از یک مدت کارکردن جکهای برقی نیازبه سرویس میباشد.

که بدین صورت حداکثرهر6ماه یک بار نیاز هست که جکهای درب اتوماتیک باز شود.

و توسط نیروی متخصص باز گردند و تمام قطعات شستشو داده شود.

برد جک برقی نیز باید با برنامه ریزی مجدد و همچنین کنترل سیمها و تعویض مازول های راه اندازو… سرویس گردد.

پیشنهاد میشود قبل از بروز مشکلات برای کلیه لوازم برقی سرویس و نگهداری صورت بگیرد.

در واقع سرویس و نگهداری همان پیشگیری از مشکلات میباشد.

سرویس و نگهداری همیشه باعث کارکرد بهتر لوازم برقی است.

سرویس و نگهداری بیشتر اوقات مانع از بروز مشکلات وهزینه های سنگین میشود.

با توجه به گرم شدن وسرد شدن هوا وهمچنین بعد از یک مدت کارکردن جکهای برقی نیازبه سرویس میباشد.

و توسط نیروی متخصص باز گردند و تمام قطعات شستشو داده شود.

برد جک برقی نیز باید با برنامه ریزی مجدد و همچنین کنترل سیمها و تعویض مازول های راه اندازو… سرویس گردد.

پیشنهاد میشود قبل از بروز مشکلات برای کلیه لوازم برقی سرویس و نگهداری صورت بگیرد.

شماره تماس:09122802271             02166363169          02166199043              09362143438