تعمیر سیستم کنترل تردد

(تعمیر سیستم کنترل تردد)گیت های کنترل تردد امروز برای ورود خروج در مکان های عمومی مانند مترو یا شرکت های خصوصی بسیار مورد استفاده قرار میگیرد.

می توان گفت در بیشتر مکان های عمومی دیده می شوند.

به همین دلیل باید اطلاعاتی در مورد خرابی های انها داشته باشیم.

سیستم کنترل تردد به معنای مدیریت تردد یا دستیابی به یک منبع و گرفتن سرویس از آن می باشد.

همچنین این سیستم وظیفه اعلام خطر را نیز برعهده دارد.

همچنین می توان از همین سیستم کنترل تردد جهت مدیریت دسترسی به سایر سرویس های عمومی مانندخدمات عمومی، کاربردهای مالی و…استفاده نمود.

اعلام خطر نیز در این مورد به معنای فرستادن اخطار از جانب مکان های حساسی است که قبلاً تعریف شده اند.

مثلا طولانی شدن زمان باز ماندن درب می تواند یکی از مواردی باشد که باعث اعلام خطر و فرستادن پیغام به اتاق کنترل شود.

براساس مطالب ذکر شده سیستم تردد، سیستمی است که وظیفه مدیریت و کنترل تردد انسانی (یا خودرو) را در برعهده دارد.

کارکرد سیستم تردد با استفاده از مجموعه ای از سخت افزارها و یک نرم افزاراست.

سخت افزار شامل 4مورد میباشد:

1)کلیدهای الکترونیکی:

درحالی که کلیدهای فیزیکی به راحتی کپی می شوند، کلیدهای الکترونیکی بسیار پیچیده است.

در اکثر موارد غیر قابل تکثیر می باشند.

این امر موجب امنیت بالای ای سیستم میگردد.

2)ثبت مانیتوری همه ترددها:

با این سیستم کنترل تردد قادرید تمامی رفت و آمدهای انجام شده درمنطقه زیر پوشش را درزمان دلخواه ثبت میگردد.

3)قابل تنظیم برایکاربردهای مختف:

سیستم کنترل تردداین امکان را دارد که شما برای کاربردهای مختلف از آن استفاده کرد.

مانند کاربد تجاری،کاربرد مسکونیری،خدماتی و… از آن استفاده گردد.

4) قفل های الکترونیکی کنترل از راه دور

اگر مجبور باشید قفل محدوده دور از دسترسی را کنترل کنید.

سیستم کنترل تردد این توانایی را به شما می دهد از مرکزبه صورت کنترل از راه دور فرمان خود را اعمال کنید.

  شماره تماس:09122802271             02166363169          02166199043              09362143438