قفل برقی کرکره


قفل برقی کرکره

قفل برقی کرکره ،بالا بردن امنیت ورودی های ساختمان ها و مغازه ها

و مکان های عمومی از اولویت های صاحبان منازل، مشاغل و… می باشد.

لذا هر وسیله جانبی که امنیت نسبی این مکان ها را بالا ببرد، طبیعتا مورد توجه عموم قرار میگیرد.

البته قابل ذکر است که این وسیله های جانبی نباید باعث دردسر اضافی و لطمه به کارکرد اصلی وسیله مورد نظر باشد.

عموما برای بالا بردن سطح ایمنی کرکره برقی از قفل های کتابی با دو پروفیل L شکل استفاده می شود

که یکی از پروفیل ها به تیغه ی آخر کرکره برقی و دیگری به پروفیل عمودی نگه دارنده کرکره (معمولا پروفیل قوطی) نصب می شود

و قفل کتابی این دو را به هم متصل می کند. قابل ذکر است که استفاده از این نوع قفل در مواردی منجر

به خسارت اساسی به کرکره اعم از خرابی و جدا شدن تعدادی از تیغه ها و در

حالت شدید باعث صدمات جدی به موتور و گیربکس می شود، لذا در صورتی که این قفل کتابی متصل باشد

و به صورت ناخواسته به دلیل فراموشی یا استفاده کودکان از ریموت اقدام به بالا بردن کرکره برقی شود

. این محصول با مد نظر قرار دادن افزایش ضرایب ایمنی و بهبود کارایی به تولید رسیده است

تا در صورتی که قفل کتابی متصل باشد، برق اصلی موتور را قطع، و در نتیجه هیچ گونه فشاری

به تیغه ها و موتور وارد نگردد. همچنین این قفل در راستای افزایش ضریب ایمنی

از بالا بردن کرکره برقی به صورت دستی ممانعت به عمل می آورد. ابعاد مناسب این دستگاه باعث نصب و کاربرد آسان شده است.

این جاقفلی ها باز بیرون نصب میشوند و دسترسی به آن ها راحت است.

حدود قیمت: ۹۵۰۰۰

دیدگاه ها

نظر شما چیه؟