جستجو

انواع قفل برقی

در هنگام خرید جک درب پارکینگ این سوال ایجاد می شود که چرا انواع قفل برقی برای درب پارکینگ نیاز است؟ و اگر نیاز است به چه دلیل است؟ مگر جک درب پارکینگ قدرت بالایی ندارد. پس چرا باید هزینه اضافه کرد. و چرا از انواع قفل برقی استفاده نمود.

قبل از اینکه وارد بحث استفاده یا عدم استفاده از این قفل برای درب پارکینگی ریموتی شویم باید جک های پارکینگی را بررسی کنیم که چقدر قدرت دارند و مقاومت آنها در مقابل فشار چقدر است. در حال حاضر اکثر جکهای ایرانی و خیلی از ایتالیایی ها قدرتی معادل ۳۰۰ تا ۳۵۰ کیلوگرم در هر بازو دارند و این قدرت در دو بازو ۶۰۰ تا ۷۰۰ کیلوگرم می شود.