تعمیرات قفل برقی و آرامبند:

اگر چه شاید استفاده از قفل برقی هزینه بر باشد یا استفاده از تعمیرات قفل برقی و آرامبند امکان دارد مشکل باشد.

اما اگر نگران امنیت املاک خود هستید باید از قفل برقی استفاده کنید و یااینکه مجبور هستید مدارک و اسناد خود را در یک مکان امن قرار دهید استفاده از قفل برقی لازم است.

و حتی در برخی از مکان های تجاری  استفاده از قفل برقی از لحاظ قانونی امری اجتناب ناپذیراست.

قفل هابی برقی امروزه برای اغلب املاک از جمله تجاری و مسکونی امنیت خاطر افراد را به وجود می آورد.

و رفته رفته به تعدادافرادی که از تکنولوژی قفل برقی استفاده میکنند.

افزایش می یابدو قفل برقی هررروز مشتریان بیشتری را برای خرید قفل برقی ترغیب میشوند.

استفاده از قفل های برقی امروزه در خانه های هوشمند نیز بسیار کاربرد دارد و استفاده از قفلذبرقی در سیسیتم هوشمندسازی خانه هاامری اجباری است.

حتی استفاده از قفل برقی برای درب پارگینگی  که شامل درب جکی و درب ریلی میشود به عنوان مکمل نیاز است.

و قفل برقی روی همان مدار فرمان درب های اتوماتیک هماهنگ میشودو درب اتوماتیک همراه باقفل برقی باکابرد رفاهی و امنتی به مشتری میدهد.

انواع قفل برقی:

قفل های برقی انواع مختلفی دارند،که شامل:

1)قفل برقی زبانه ای

2)قفل برقی کله گاوی (قفل برقی لاکپشتی)

3)قفل برقی آپارتمانی

4)قفل برقی پاچلاغی

5)قفل برقی دیچیتال

6)قفل برقی کابینتی

قفل های برقی کله گاوی (قفل برقی لاکپشتی)و قفل برقی زبانه ای در دسته بندی قفل های برقی موجود بیشترین کاربرد را دارند؛که با برند های مختلف ایرانی و خارجی در بازار موجود میباشد.

برند های معتبر قفل برقی در ایران شامل:

1)قفل برقی کاویان

2)قفل برقی یوتاب

3)قفل برقی یال

4)قفل برقی سیماران

5)قفل برقی ویروکلونی

وانواع برند های خارجی موجودقفل برقی در ایران عبارتند از:

1)قفل برقی سیزا

2)قفل برقی تسا

3)قفل برقی بی اف تی (قفل برقی 220 ولت،قفل برقی 24 ولت)

4)قفل برقی کوماکس

5)قفل برقی کامه

که بهترین برند های قفل برقی از میان انواع ایرانی قفل برقی یوتاب و برند خارجی قفل برقی سیزا وقفل برقی  بی اف تی است.