تعمیرات قفل وکلید سازی درمحل “09122802271 02166363169”


در هنگام مواجهه با مشکلاتی مثل بهم خوردن تنظیمات انواع درب‌های اتوماتیک و یا خراب شدن سیستم قفل برقی وقفل‌های معمولی دسترسی به یک شرکت متخصص امنیت خاطر میافریند. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که کلید را در منزل یا در خودرو جا گذاشته باشید. در این شرایط اضطراری به دنبال نزدیک ترین افراد قفل و کلید ساز هستید. شرکت فنی مهندسی ایرانمهربا داشتن کادری مجرب ومتخصص در تمام ایام شبانه روز جوابگوی درخواست شما و اریه خدمات میباشد.

تعمیر کولر گازی و کولر آبی “09122802271 02166363169”


تعمیر کولر گازی و کولر آبی: تعمیر کولر گازی و کولر آبی و سرویس و نگهداری آنها راهی است برای جلوگیری از هزینه های زیاد ناشی از تعویض. در اینجا به صورت مجزا به هر یک از آنه می پردازیم. کولرگازی: کولرهای گازی  فضای بسته با توجه به اسم گذاری توسط طراحها، شده است وظیفه […]