پرکاربردترین سیستم درب های اتوماتیک برای درب های جکی پارکینگ است. درب های جک پارکینگنسبت به درب جکی ریلی، درب کرکره ای،درب های رول آپ خدمات بهتری به مشتریان ارایه میدهند.

درب جک پارکینگ در صورت استاندارد بودن لولای درب و طریقه نصب جک پارکینگ از خرابی های بی موقع و نابجا کمتر برخوردار میشود. در جک پارکینگ،باانواع کورس و برند های مختلف جک پارکینگ درایران عرضه میشوند. باید اضافه کرد که استفاده از قفل برقی در درب های اتوماتیک تک لنگه الزامی است. در صورت نبود قفل برقیبر روی جک پارکینگی احتمال خطر باز شدن درب بر اثر فشار زیاد بالا می باشد. جک پارکینگی تک لنگه قابلیت نصب جک پارکینگ های مسقف و ساختمان های شمالی و حیاط دار را دارد.

از لحاظ فنی این دربها در ساختمان هایی که درب پارکینگی آن زیر واحد ساختمان است استفاده نشود. ازجمله بهترین برند های جک موجود برای پارکینگ ها؛جک پارکینگ روغنی است. برای ساختمان های مسکونی با تعداد واحد پایین نمورد استفاده قرار میگیرد وبه وسیله ی نیروی مکانیکی و چرخ دنده عمل خواهد کرد برای درب های سبک، بارفت و آمد  پایین و با عرض کم مورد استفاده قرار میگیرد. جک پارکینگی الکترومکانیکی از لحاظ امنیت همانند سیستم های هیدرولیکی بسیار ایمن طراحی شده است و در برابر فشار بیرونی بسیار مقاوم میباشد و می توان با یک قفل برقی ساده و کار آمد نفوذ پذیری آن را غیر ممکن وحتی میتوان گفت قادر خواهیم بود به صفر برسانیم.

دیدگاه ها

نظر شما چیه؟