لوگوی ایرانمهر ایرانمهر
وکتور شبکه ارتباطات و اتصالات
درب ورودی فلزی

خازن ١۶میکروفاراد


خازن ١۶میکروفاراد

خازن ١۶میکروفاراد قطعه الکترونیکی است که انرژی الکتریکی را در خود ذخیره می کند. این قطعه از دو صفحه فلزی تشکیل شده که در کنار یکدیگر به صورت موازی قرار گرفته اند.

بین این دو صفحه فلزی یک صفحه عایق قرار می گیرد، که به آن دی الکتریک می گویند. خازن ١۶میکروفاراد به نسبت خازن های مشابه از قدرت بیشتری برخوردار میباشد.

تقریبا اکثر جک های پارکینگی از این ظرفیت خازن یعنی ۸ میکروفارادو خازن ١۶میکروفاراد برای راه اندازی استفاده می کنند. وسیله‌ای الکتریکی است که می‌تواند بار الکتریکی (و بنابراین انرژی الکتریکی) را در خود ذخیره کند.

اگر جک پارکینگی ۲۲۰ ولت شما در راه اندازی یا رفتن به سرعت دوم با مشکل مواجه می شود نیاز به تعویض این خازن است. این خازن معمولا در باکس یا در داخل خود جک قرار دارد.

این خازن با ظرفیت ۸ میکروفاراد نقش راه انداز را در اکثر موتور جک های پارکینگی را دارد. اگر جک پارکینگی هنگام رفتن به دور دوم توقف میکند یا با کمک نیروی دست شروع به حرکت میکند با تعویض این خازن مشکل حل میشود.

اگر جک پارکینگی ۲۲۰ ولت شما در راه اندازی یا رفتن به سرعت دوم با مشکل مواجه می شود نیاز به تعویض این خازن است.

حدودقیمت:۳۰۰۰۰

مشخصات فنی خازن ١٦ميكروفاراد:

1)ظرفيت١٦ميكروفاراد

دیدگاه ها

نظر شما چیه؟