نصب و فروش آرامبند

نصب و فروش آرامبند عمده فعالیت ایرانمهر است.

 

نصب و فروش آرامبند در تمامی مناطق تهران با گارانتی و خدمات پس از فروش را از ایرانمهر بخواهید.

 

انواع آرامبند:

۱-آرامبند کنترلی

۲-آرامبند بازویی

۳-آرامبند غیرکنترلی

۴-آرامبند ریلی

 

اصولا برای انتخاب نوع آرامبند مصرفی از مواردی نظیر؛ نوع کاربرد آرامبند مدنظر، حساسیت آرامبند،وزن آرامبند،توان آرامبند ومیزان بودجه ی مد نظربرای نصب آرامبند.

 

اجزای تشکیل دهنده ی آرامبندها:

۱)پاشنه ی آرامبند یاکفش بازویی آرامبند

۲)ساعد بازویی آرامبند

۳)بازوی اصلی آرامبند

۴)پیچ تنظیم سرعت آرامبند

 

مزایای جک آرامبند:

۱)آرامبند ها موجب آرام باز و بسته  شدن درب ها میشوند

۲)آرامبند ها موجب ضربه گیرشدن درب میشوند

۳)آرامبند ها دارای طول عمرزیادی میباشند

۴)آرامبند ها برروی همه ی درب ها قابل نصب هستند

 

معایب آرامبندها:

۱)آرامبند ها در دماهای بسیاربالا وپایین مناسب نمیباشند

۲)آرامبندها در درب هایی که محیط آنها مواد تجزیه کننده دارند مناسب نمیباشند

۳)آرامبند ها در درهایی که برای فضای خارجی حفاظ ندارند مناسب نیستند.

 

آرامبندها یکی از اجزای اختیاری است که میتوان برروی درب ها نصب وبااین کار عمرمفید قفل ودیگر اجزا را افزایش داد.آرامبند ها این اطمینان را به افراد میدهند که در بدون صدا و آرام بسته میشوند.آرامبندها براساس سایز و نمره فنر یا همان قدرت آرامبند تقسیم میشوند. فنرآرامبند ها از یک سایز تاهفت سایز موجودهستند.آرامبندها غالبا به در و چهارچوب در متصل میشوند، تاپس از باز و بسته شدن در به آرام و تدریجی بسته شدن آن کمک کنند.مکانیزم کاربردی آرامبندها به این صورت است که با باز شدن درب مایع هیدرولیک از یک مخزن آرامبند به مخزن دیگر آرامبند منتقل میشوند و به محض اینکه فنر آرامبند دوباره درب را بسته نگهمیدار مایع هیدرولیک از طریق یکسری شیررآلات آرامبند سرعت را متنقل میکنند به مخزن قبلی آرامبند منتقل میشوند. درحالت کلی آرامبندها از سازوکارفنرآرامبند،سیلندرآرامبند،پیستون آرامبند،روغن هیدرولیک آرامبند استفتده میکنند.

دیدگاه ها

نظر شما چیه؟