تعمیر آرامبند در سعادت آباد

یکی از فعالیت های ایرانمهر، تعمیر آرامبند در سعادت آباد است. ایرانمهر با داشتن سابقه ی کاری در زمینه ی تعمیر آرامبند در سعادت آباد آماده ارایه خدمات به شما عزیزان میباشد.

تعمیر آرامبند در سعادت آباد

آرامبندها غالبا به در و چهارچوب در متصل میشوند، تاپس از باز و بسته شدن در به آرام و تدریجی بسته شدن آن کمک کنند. کاربرد آرامبندها به این صورت است که با باز شدن درب مایع هیدرولیک از یک مخزن آرامبند به مخزن دیگر آرامبند منتقل میشوند. به محض اینکه فنر آرامبند دوباره درب را بسته نگه میدارد مایع هیدرولیک از طریق یکسری شیررآلات آرامبند سرعت را متنقل میکنند. درحالت کلی آرامبندها از سازوکارفنر آرامبند،سیلندر آرامبند،پیستون آرامبند،روغن هیدرولیک آرامبند استفاده میکنند.

 

آرامبند ها به طور کلی به۴دسته تقسیم میشوند:

۱-آرامبند کنترلی

۲-بازویی

۳-آرامبند غیرکنترلی

۴-آریلی

 

اصولا برای انتخاب نوع آرامبند مصرفی از مواردی نظیر؛ نوع کاربرد آرامبند مدنظر،حساسیت آرامبند،وزن آرامبند،توان آرامبند ومیزان بودجه ی مد نظربرای نصب آرامبند. آرامبند های  با کنترل پشتی مخصوصاً باید در درب.های بازویی که در جهت مخالف ورزش باد باز می.شوند استفاده شود. کنترل پشتی برای محافظت از کارکنان، اجزای درب، دیوارهای اطراف و اشیا، بدون محدود کردن زاویه.ی باز شدن درب به کار می رود. اگر به علت ویژگی.های ساختاری درب، لازم باشد لنگه.ی درب داخل قاب بر روی محور لولای درب سوار شودباید یک استپ که زاویه.ی باز شدن درب را محدود می.کند استفاده شود .درب.های بازویی تنها می.توانند در وضعیت خاص و با استفاده از لوازم خاص یا اجزای ساختمانی یکپارچه باز نگاه داشته شوند.

دیدگاه ها

نظر شما چیه؟


وکتور شبکه ارتباطات و اتصالات
درب ورودی فلزی