“شرکت فنی مهندسی ایرانمهر”

 

شماره تماس جهت استعلام قیمت ومشاوره:

۰۹۱۲۲۸۰۲۲۷۱  ۰۲۱۶۶۳۶۳۱۶۹     ۰۲۱۶۶۱۹۹۰۴۳  ۰۹۳۶۲۱۴۳۴۳۸

شرکت فنی مهندسی ایرانمهر در زمینه ی تعمیر جک پارکینگ در شمال تهران و سایر نقاط تهران فعالیت دارد.

گروه فنی مهندسی ایرانمهر در زمینه های مشاوره و طراحی درب های اتوماتیک،راهبند،آرامبند و قفل برقی،آیفون

تصویری،اکسس کنترل،دوربین مداربسته،دزدگیر اماکن با بهره گیری از نیرو های خبره از  مشاوره ،طراحی تا اجرای

پروژه همراه شماخواهد بود.

 

 

 

“Iranmehr Engineering Technical Company”

Contact number for price inquiry and consultation:

۹۱۲۲۸۰۲۲۷۱ ۹۸+

۰۲۱۶۶۳۶۳۱۶۹ ۹۸+

 ۰۲۱۶۶۱۹۹۰۴۳ ۹۸+

 ۹۳۶۲۱۴۳۴۳۸ ۹۸+

Iranmehr Engineering Technical Company in the field of Yahya Jack parking in the north of Tehran and also having specialized consulting services in Tehran and consulting and designing automatic vehicles, strategy, comfort and electric locks, video iPhone, dedicated, special burglar alarms using expert forces From consulting, planning planning to working with your proposed budget.